2/15/2011

Filtering Failure exhibition catalogueThe catalogue can be downloaded here ###########
#################################################### 

▓▓Filtering Failure ▓▓▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ░ ░ ░
In a culture that is continuously accelerating, filters have become a primal commodity. We use them both to open and to close ourselves to or from any kind of possible information. Filters are ubiquitous. However, we only realize their presence when we lack them or when they fail our expectations. On the other hand, modern digital cultures are inseparable from keywords like functionality, s...moothness, order and progress. Interaction designers, programmers and interface developers all work together to understand and execute these mantras. But to really understand these keywords, they have to be defined in relation to what they are not. A successful product designer does not design for the average customer, but instead for the marginal, extreme customer; because when taking the margins as the rule, the middle will take care of itself. ! This is why studying the qualities of disfunction, irregularities, breaks, disorder, damage or even demolition are as important in the development of a new technological product as the researching of its perfect flows and this is also one of the reasons why I think it is important to study failure. The concepts of perfection and failure are a tradeoff of each other. If we want to understand and pursue perfection - we can find this in the pursuit of failure.

The exhibition Filtering Failure investigates (the connections between) the procedural terms ‘filtering’ and ‘failure’ and how in (lo-fi) digital arts these terms are being re-invented and re-used. The exhibition asks how Filtering and Failure co-exist; and how these processes influence each other.
The exhibition includes new and older works from the avant-garde of glitch artists. These works show the filtering of failure as a generative process, but also to unfold a genre that includes many the different envelopes of personal ways of dealing with failure.

Filering Failure is curated by Julian van Aalderen and Rosa Menkman.

Participating artists:
Paul Davis (US/UK)
Benjamin Gaulon (IR/FR)
Gijs Gieskes (NL)
Jodi (NL/BE)
Karl Klomp (NL)
no-carrier (US)
Notendo (US)
Nullsleep (US)
Jon Satrom (US)
Videogramo (ES)

Filtering failure is an initiative of PLANETART and GOGBOT in collaboration with Rosa Menkman and Julian van Aalderen

Powered by gem. Enschede, Blacklabel Records & Eurotrash Brewery.
Opening: 25th of Februari with live visuals by vj the c-men (Enschede): Julian van Aalderen, Sjors Trimbach & Edwin van Aalderen
The exhibition is open from monday to fridays between 14:00-17:00 (28th of Februari to the 1st of April 2011).
www.planetart.nl

#################################################### 

▓▓Filtering Failure ▓▓▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ░ ░ ░
De tentoonstelling Filtering Failure opent vrijdag 25 februari om 20:00 uur in Planetart, Volkskrantgebouw, Wibautstraat 150, Amsterdam.

Filtering en Failure (filteren en falen) zijn actuele begrippen, niet alleen in de kunst en cultuur, maar ook binnen de economie, de communicatie, geneeskunde en vele andere specialisaties en niches in de samenleving. Filteren betekent het doorlaten van bijvoorbeeld informatie, doorgaans om een gewenst residu over te houden. Falen refereert aan het niet bereiken van een dergelijk gewenst resultaat.
Filteren is een primaire voorwaarde binnen een zich steeds versnellende cultuur; filters helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van informatie of kunnen worden ingezet in de strijd tegen 'information overload'. Filters berusten zich vaak op conventies. Hierdoor zijn we ons vaak bewust van het bestaan van een filter op het moment dat ze ontbreekt, of wanneer ze niet aan onze wensen of verwachtingen voldoet.
Het begrip falen bestaat in nauw verband met wat het juist niet is; falen (of mislukken) en succes (of perfectie) zijn twee kanten van dezelfde medaille. Digitale cultuur is onlosmakelijk verbonden met begrippen als perfectie, orde en vooruitgang. Programmeurs, interaction en interface designers werken samen om deze mantras vorm te geven. Zij begrijpen dat binnen het ontwikkelings-proces van een nieuw product, het bestuderen van de kwaliteiten van disfunctie, gebrekkigheid, wanorde en falen net zo hard nodig is, als het onderzoek naar hoe datzelfde product kan worden geperfectioneerd. Perfectie kan beter begrepen worden door een onderzoek naar mislukking. Dit is waarom het belangrijk is om mislukkingen te bestuderen.
De tentoonstelling Filtering Failure bevat nieuw en ouder werk van kunstenaars die de begrippen filtering en failure als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelingen van nieuw werk. Sommigen gebruiken het filteren van mislukking bijvoorbeeld als een generatief proces. Anderen onderzoeken filters in relatie tot de commodificatie van effecten, of juist als onderdeel van het proces van veroudering en het in onbruik raken van bepaalde hard- en softwares. Op deze manier probeert Filtering Failure het discours van omgaan met mislukking te omvatten en onderzoekt het de werking van de relaties tussen de begrippen ‘filtering’ en ‘failure’.

Filering Failiure is gecureerd door Julian van Aalderen en Rosa Menkman.

Deelnemende kunstenaars:
Paul Davis (US/UK)
Benjamin Gaulon (IR/FR)
Gijs Gieskes (NL)
Jodi (NL/BE)
Karl Klomp (NL)
no-carrier (US)
Notendo (US)
Nullsleep (US)
Jon Satrom (US)
Videogramo (ES)

Filtering Failure is een initiatief van PLANETART en GOGBOT in samenwerking met Rosa Menkman en Julian van Aalderen.
Powered door gem. Enschede, BlackLabel Records & Eurotrash Brewery
Opening: 25 Februari met live visuals verzorgd door vj the c-men (Enschede): Julian van Aalderen, Sjors Trimbach & Edwin van Aalderen

De tentoonstelling is open van maandag tot vrijdag van 14:00-17:00 (van 28 februari tot en met 1 april 2011).
www.planetart.nl


####################################################

No comments: